Bærekraft

Bærekraft i Opsahl Gruppen

Bærekraft er et viktig satsingsområde for oss i Opsahl Gruppen. Som eiendomsutvikler har vi stor påvirkningskraft når det gjelder klima, miljø og bærekraft. Vi vet at vi som selskap må endre måten vi arbeider på, for å forbedre oss og redusere vårt klimaavtrykk.

For å sikre at vi reduserer vårt avtrykk og har fokus på bærekraft i vårt daglige arbeid har vi påtatt oss følgende forpliktelser:

I arbeidet med å velge ut våre forpliktelser har vi identifisert fire hovedtemaer som favner om forpliktelsene som er viktige for oss. Disse  områdene skal være retningsgivende og styre vårt arbeid med bærekraft.

Områdene ivaretar det at vi selv har en plikt til å redusere vårt CO2-avtrykk. De ivaretar at vi har en stor påvirkningskraft ovenfor våre leverandører. De ivaretar muligheten vår til å påvirke innovasjon og utvikling i vår bransje. De ivaretar det at vi har en unik sjanse til å tilrettelegge for at våre kunder tar gode valg. Og de ivaretar viktigheten av hva vi som arbeidsgiver gjør for våre ansatte.

Våre satsingsområder innen bærekraft

Klima og miljø har vi definert som et hovedtema innen vårt arbeid med bærekraft. Vi har en direkte påvirkningskraft gjennom valg vi tar under bygging av nye boliger og drift av eiendommer. I tillegg har vi en viktig påvirkningskraft gjennom å kreve og etterspørre miljøvennlige løsninger av våre leverandører.

Vi vet at verden er avhengig av innovasjon for å nå miljø- og bærekraftsmålene satt. Det er mye vi som eiendomsutvikler kan gjøre for å etterspørre innovasjon i prosjektene våre, ta i bruk ny teknologi og bidra til videre utvikling av innovative, bærekraftige løsninger.

Som eiendomsutvikler er det vi som bygger boliger og nabolag, samt skaper byggene folk oppholder seg og arbeider i. Det betyr at vi har en unik mulighet til å tilrettelegge for at de som befinner seg der vi bygger og forvalter kan ta gode, bærekraftige valg. Derfor er kunder og nabolag et viktig område for oss når vi planlegger vårt bærekraftsarbeid.

Det er viktig for oss å være en god, ansvarlig arbeidsgiver som skaper en trygg og bra arbeidsplass til våre ansatte. Dette er derfor et naturlig hovedtema for oss i arbeidet med bærekraft.

Klima og miljø

Klima og miljø har vi definert som et hovedtema innen vårt arbeid med bærekraft. Vi har en direkte påvirkningskraft gjennom valg vi tar under bygging av nye boliger og drift av eiendommer. I tillegg har vi en viktig påvirkningskraft gjennom å kreve og etterspørre miljøvennlige løsninger av våre leverandører.

Innovasjon og utvikling

Vi vet at verden er avhengig av innovasjon for å nå miljø- og bærekraftsmålene satt. Det er mye vi som eiendomsutvikler kan gjøre for å etterspørre innovasjon i prosjektene våre, ta i bruk ny teknologi og bidra til videre utvikling av innovative, bærekraftige løsninger.

Kunder og nabolag

Som eiendomsutvikler er det vi som bygger boliger og nabolag, samt skaper byggene folk oppholder seg og arbeider i. Det betyr at vi har en unik mulighet til å tilrettelegge for at de som befinner seg der vi bygger og forvalter kan ta gode, bærekraftige valg. Derfor er kunder og nabolag et viktig område for oss når vi planlegger vårt bærekraftsarbeid.

Ansvarlig arbeidsgiver

Det er viktig for oss å være en god, ansvarlig arbeidsgiver som skaper en trygg og bra arbeidsplass til våre ansatte. Dette er derfor et naturlig hovedtema for oss i arbeidet med bærekraft.

Bærekraft i Opsahl Gruppen

Klima og miljø

Dette området dekker alle de fire FN bærekraftsmålene som vi har valgt å fokusere på. I tillegg dekker det forpliktelsene vi har inngått ved å signere de ti strakstiltakene for henholdsvis næring og bolig. Samt målet vårt om å BREEAM-sertifisere alle næringsbygg og fokusere på å bruke Svanemerkede produkter i boligbyggingen.

Innovasjon og utvikling

Dette området dekker tre av FN bærekraftsmålene vi har valgt, nemlig mål 9, 11 og 17. I tillegg favnes deler av de 10 strakstiltakene vi har forpliktet oss til under dette området.

Kunder og nabolag

Dette området dekker tre av våre fire valgte FN bærekraftsmål. Mål 3, 9 og 17 blir her dekket. I tillegg favnes de ti strakstiltakene og ikke minst arbeidet vårt med HMS/SHA innenfor dette området.

 

Ansvarlig arbeidsgiver

FN bærekraftsmål nummer 3 og 17 dekkes av dette området. I tillegg dekker det satsingen vår på HMS/SHA, likestilling i bedriften, samt miljøfyrtårnsertifisering.

Relaterte artikler

Vi har sluttet oss til strakstiltakene for en mer miljøvennlig eiendomsbransje

Vi har sluttet oss til strakstiltakene for en mer miljøvennlig eiendomsbransje

  • Aktuelt
BREEAM-sertifiserte næringsbygg – vårt samfunnsansvar

BREEAM-sertifiserte næringsbygg – vårt samfunnsansvar

  • Aktuelt
Great Place to Work-sertifisert – igjen!

Great Place to Work-sertifisert – igjen!

  • Aktuelt
Bærekraft og miljø i Holtet Hage

Bærekraft og miljø i Holtet Hage

  • Aktuelt