Med Opsahlfondet ønsker vi å bidra til å gjøre samfunnet litt bedre

Søk om støtte

Vi har valgt å ta en aktiv rolle i nærmiljøet, og støtter lokale lag og foreninger for å være med å bidra til at samfunnet skal bli litt bedre.

Har du et tiltak du ønsker å søke støtte til? Vi deler årlig ut midler til både lokale og nasjonale tiltak, og gleder oss til å kunne hjelpe flere spennende prosjekter. Søknadsfristen er 1. september hvert år, søknader som kommer inn etter 1. september går automatisk inn blant neste års søknader.

Du søker enkelt via vårt digitale søknadsskjema. Fyll inn informasjonen i skjemaet, og hold søknadsteksten kortfattet. Husk å gjøre deg kjent med kriteriene før du sender inn din søknad.

Send inn søknad her

Alle med behov for støtte kan søke om midler fra Opsahlfondet. Vi deler ut midler til lokale, nasjonale og internasjonale organisasjoner o.l. Med lokale tiltak mener vi tiltak i områdene der vi utvikler boliger og næringseiendom, i Oslo og Viken.

Vi har støttet over 100 gode tiltak de seneste årene.

Av lokale tiltak har vi tildelt midler til flere idrettslag, korps, strikkelag og skoler. Av eksempler kan vi trekke frem First LEGO league Oslo, Norsk Forening for Williams Syndrom og Fjordtunet på Bekkelaget.

Av tiltak utenfor nærmiljøet kan vi nevne at vi er faddere for en hel barneby i El Salvador, vi har bygget en fødeklinikk i Uganda og en mobil helseklinikk i San Salvador. I tillegg er vi Amnesty Total supporter og vi støtter SOS Barnebyer og Røde Kors.

Om fondet

Vi har valgt å ta en aktiv rolle i nærmiljøet, og støtter lokale lag og foreninger for å være med å bidra til at samfunnet skal bli litt bedre.

Har du et tiltak du ønsker å søke støtte til? Vi deler årlig ut midler til både lokale og nasjonale tiltak, og gleder oss til å kunne hjelpe flere spennende prosjekter. Søknadsfristen er 1. september hvert år, søknader som kommer inn etter 1. september går automatisk inn blant neste års søknader.

Hvordan søke?

Du søker enkelt via vårt digitale søknadsskjema. Fyll inn informasjonen i skjemaet, og hold søknadsteksten kortfattet. Husk å gjøre deg kjent med kriteriene før du sender inn din søknad.

Send inn søknad her
Hvem kan søke?

Alle med behov for støtte kan søke om midler fra Opsahlfondet. Vi deler ut midler til lokale, nasjonale og internasjonale organisasjoner o.l. Med lokale tiltak mener vi tiltak i områdene der vi utvikler boliger og næringseiendom, i Oslo og Viken.

Tidligere tiltak

Vi har støttet over 100 gode tiltak de seneste årene.

Av lokale tiltak har vi tildelt midler til flere idrettslag, korps, strikkelag og skoler. Av eksempler kan vi trekke frem First LEGO league Oslo, Norsk Forening for Williams Syndrom og Fjordtunet på Bekkelaget.

Av tiltak utenfor nærmiljøet kan vi nevne at vi er faddere for en hel barneby i El Salvador, vi har bygget en fødeklinikk i Uganda og en mobil helseklinikk i San Salvador. I tillegg er vi Amnesty Total supporter og vi støtter SOS Barnebyer og Røde Kors.

Kriterier for å motta midler

Vi tildeler dessverre ikke penger til ulike årskull innen lag/foreninger, vi ber derfor om at søknader fra lag/foreninger kommer fra sentralt hold.

Nøkkelinformasjon

Årlig søknadsfrist:
1. september

Tildeling av midler:
Oktober. Alle søknader får svar på sin søknad i løpet av oktober måned.

Maksbeløp:
Vi ønsker å støtte flest mulige tiltak. Derfor støtter vi opp til kr. 50 000,– per tiltak.

Spørsmål?
Ta kontakt med elisabeth@aoe.no

Ønsker du å søke?

Fyll inn søknaden her

Vi gleder oss veldig til å kunne hjelpe flere spennende tiltak!