Hvordan foregår kjøpsprosessen med Opsahl Bolig?

Hvordan foregår kjøpsprosessen med Opsahl Bolig?

Forberedelse

Kjøper du en prosjektert bolig, altså en bolig som ikke er bygget enda, er prosessen litt annerledes enn ved kjøp av bruktbolig. Første steg i kjøpsprosessen er forberedelsene. Tenk ut hvorfor du ønsker ny bolig – da er det enklere å velge riktig. I tillegg må du ha finansieringen i orden, i form av et finansieringsbevis.

Undersøk videre gjerne priser, nabolaget, nærhet til skoler og barnehager, offentlig transport og solforhold i området du vurderer. Det er også lurt å melde interesse på boligen så tidlig som mulig i prosessen. Dette kan du enkelt gjøre ved å fylle inn kontaktskjema på boligprosjektet, eller kontakte megler direkte. Etter du har meldt interesse vil du få tilsendt prospekt og bli invitert på visning.

Visning

På visning er målet at du skal bli godt kjent med prosjektet du er interessert i. 

Her møter du en trivelig megler som er klar til å svare på alle spørsmål du måtte ha om boligen. På visningen vil du se alt av salgsmateriell og få god mulighet til å sette deg inn i prosjektet, før du eventuelt legger inn et kjøpstilbud.

På visning av prosjekterte boliger, der vi ikke har startet byggingen av prosjektet, foregår visningen på tomten der vi skal bygge boligen, eller i et eget visningssenter. I tillegg til fellesvisninger arrangerer vi gjerne individuelle privatvisninger ved ønske om dette.

Bud og aksept

Ønsker du å legge inn et bud på boligen gjøres dette til megler.

Blir budet akseptert av oss mottar du en bekreftelse på dette og forslag til gjennomføring av kontraktsmøte. Før budet legges inn er det viktig at du har finansiering i orden. Ved spørsmål som gjelder finansiering og budgivning kan du kontakte oss eller megler på prosjektet.

Kontraktsmøte

Vi har egne kontraktsmøter der vi går gjennom og signerer kontrakten, samt besvarer eventuelle spørsmål du måtte ha.

Les deg godt opp på kontrakten og noter deg eventuelle spørsmål i forkant av møtet så du stiller godt forberedt.

Byggeprosessen

Byggetiden varierer fra prosjekt til prosjekt, men normalt er byggetiden ca.14-16 måneder fra oppstart av grunnarbeider.

Vi informerer løpende under byggeprosessen i forhold til ferdigstillelse og overlevering. Dette for at du skal kunne legge opp en mest mulig riktig fremdriftsplan for salg av egen bolig.

Tilvalg

Handler du tidlig i prosessen får du mulighet til å påvirke utformingen av ditt nye hjem via tilvalg.

Når vi arbeider med et nytt prosjekt lager vi en standardleveranse når det gjelder materialer, farger og lignende. Kommer du tidlig nok inn i prosessen kan du være med å tilpasse boligen etter dine ønsker og behov. I tilvalgsprosessen kan du endre eksempelvis parkett, fliser og elektriske punkter. I den forbindelse avholder vi et tilvalgsmøte hos oss eller hos vår entreprenør for prosjektet.

Les mer om tilvalg her.

Forhåndsbefaring

Når ditt nye hus er ferdig inviterer vi til en forhåndsbefaring slik at vi sammen går over boligen før overtakelse.

Under forhåndsbefaringen går vi over alle overflater i boligen som blant annet gulv, listverk, vinduer, fliser og kjøkken. Hensikten med forhåndsbefaringen er å avdekke eventuelle feil og mangler, som vi så retter opp i.

Overtakelse

Endelig får du overta ditt nye hjem!

Når byggeprosjektet nærmer seg ferdigstillelse varsler vi overtakelsestidspunkt. På overtakelsen vil vi møte deg med en splitter ny bolig, slik at du kan begynne et bekymringsløst liv i nytt hjem.

Under overtakelsen går vi sammen gjennom hele boligen. Her ser vi om eventuelle feil og mangler avdekket under forhåndsbefaringen er rettet opp i, og om det er andre mangler. Eventuelle avvik noteres i en overtakelsesprotokoll og blir rettet innen rimelig tid. Du vil også få utdelt en FDV-perm med dokumentasjon på alt som er levert til ditt hjem. Dersom fullt oppgjør er innbetalt, vil nøklene overleveres og du kan flytte inn i din nye bolig.

Ettårsbefaring

Ett år etter overtakelse kaller vi inn til ettårsbefaring av boligen.

Under ettårsbefaringen vil vi gå gjennom eventuelle feil og mangler som har dukket opp i løpet av dette første året. Disse vil bli rettet opp innen rimelig tid.

Garantier

Vi er en solid aktør med over 25 års erfaring med boligbygging. Dette gir deg som kjøper trygghet for at din bolig blir ivaretatt.

Som selger stiller vi garanti iht. bustadoppføringslova §12: Selger plikter å stille bankgaranti på 3 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og frem til overtagelse. Garantien trappes opp til 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av boligen til kjøper. Som sikkerhet for kjøpers forskuddsbetaling skal selger stille forskuddsgaranti, jf. bustadoppføringslova § 47. Forskuddsgarantien skal minst dekke innbetalt forskudd. Det kan ikke avtales at mer enn 90% av kjøpesummen skal betales før overtagelse, jf. bustadoppføringslova § 47, første ledd c).

Se neste steg
Forberedelse

Kjøper du en prosjektert bolig, altså en bolig som ikke er bygget enda, er prosessen litt annerledes enn ved kjøp av bruktbolig. Første steg i kjøpsprosessen er forberedelsene. Tenk ut hvorfor du ønsker ny bolig – da er det enklere å velge riktig. I tillegg må du ha finansieringen i orden, i form av et finansieringsbevis.

Undersøk videre gjerne priser, nabolaget, nærhet til skoler og barnehager, offentlig transport og solforhold i området du vurderer. Det er også lurt å melde interesse på boligen så tidlig som mulig i prosessen. Dette kan du enkelt gjøre ved å fylle inn kontaktskjema på boligprosjektet, eller kontakte megler direkte. Etter du har meldt interesse vil du få tilsendt prospekt og bli invitert på visning.

Visning

På visning er målet at du skal bli godt kjent med prosjektet du er interessert i. 

Her møter du en trivelig megler som er klar til å svare på alle spørsmål du måtte ha om boligen. På visningen vil du se alt av salgsmateriell og få god mulighet til å sette deg inn i prosjektet, før du eventuelt legger inn et kjøpstilbud.

På visning av prosjekterte boliger, der vi ikke har startet byggingen av prosjektet, foregår visningen på tomten der vi skal bygge boligen, eller i et eget visningssenter. I tillegg til fellesvisninger arrangerer vi gjerne individuelle privatvisninger ved ønske om dette.

Bud og aksept

Ønsker du å legge inn et bud på boligen gjøres dette til megler.

Blir budet akseptert av oss mottar du en bekreftelse på dette og forslag til gjennomføring av kontraktsmøte. Før budet legges inn er det viktig at du har finansiering i orden. Ved spørsmål som gjelder finansiering og budgivning kan du kontakte oss eller megler på prosjektet.

Kontraktsmøte

Vi har egne kontraktsmøter der vi går gjennom og signerer kontrakten, samt besvarer eventuelle spørsmål du måtte ha.

Les deg godt opp på kontrakten og noter deg eventuelle spørsmål i forkant av møtet så du stiller godt forberedt.

Byggeprosessen

Byggetiden varierer fra prosjekt til prosjekt, men normalt er byggetiden ca.14-16 måneder fra oppstart av grunnarbeider.

Vi informerer løpende under byggeprosessen i forhold til ferdigstillelse og overlevering. Dette for at du skal kunne legge opp en mest mulig riktig fremdriftsplan for salg av egen bolig.

Tilvalg

Handler du tidlig i prosessen får du mulighet til å påvirke utformingen av ditt nye hjem via tilvalg.

Når vi arbeider med et nytt prosjekt lager vi en standardleveranse når det gjelder materialer, farger og lignende. Kommer du tidlig nok inn i prosessen kan du være med å tilpasse boligen etter dine ønsker og behov. I tilvalgsprosessen kan du endre eksempelvis parkett, fliser og elektriske punkter. I den forbindelse avholder vi et tilvalgsmøte hos oss eller hos vår entreprenør for prosjektet.

Les mer om tilvalg her.

Forhåndsbefaring

Når ditt nye hus er ferdig inviterer vi til en forhåndsbefaring slik at vi sammen går over boligen før overtakelse.

Under forhåndsbefaringen går vi over alle overflater i boligen som blant annet gulv, listverk, vinduer, fliser og kjøkken. Hensikten med forhåndsbefaringen er å avdekke eventuelle feil og mangler, som vi så retter opp i.

Overtakelse

Endelig får du overta ditt nye hjem!

Når byggeprosjektet nærmer seg ferdigstillelse varsler vi overtakelsestidspunkt. På overtakelsen vil vi møte deg med en splitter ny bolig, slik at du kan begynne et bekymringsløst liv i nytt hjem.

Under overtakelsen går vi sammen gjennom hele boligen. Her ser vi om eventuelle feil og mangler avdekket under forhåndsbefaringen er rettet opp i, og om det er andre mangler. Eventuelle avvik noteres i en overtakelsesprotokoll og blir rettet innen rimelig tid. Du vil også få utdelt en FDV-perm med dokumentasjon på alt som er levert til ditt hjem. Dersom fullt oppgjør er innbetalt, vil nøklene overleveres og du kan flytte inn i din nye bolig.

Ettårsbefaring

Ett år etter overtakelse kaller vi inn til ettårsbefaring av boligen.

Under ettårsbefaringen vil vi gå gjennom eventuelle feil og mangler som har dukket opp i løpet av dette første året. Disse vil bli rettet opp innen rimelig tid.

Garantier

Vi er en solid aktør med over 25 års erfaring med boligbygging. Dette gir deg som kjøper trygghet for at din bolig blir ivaretatt.

Som selger stiller vi garanti iht. bustadoppføringslova §12: Selger plikter å stille bankgaranti på 3 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og frem til overtagelse. Garantien trappes opp til 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av boligen til kjøper. Som sikkerhet for kjøpers forskuddsbetaling skal selger stille forskuddsgaranti, jf. bustadoppføringslova § 47. Forskuddsgarantien skal minst dekke innbetalt forskudd. Det kan ikke avtales at mer enn 90% av kjøpesummen skal betales før overtagelse, jf. bustadoppføringslova § 47, første ledd c).

Verdt å vite ved kjøp av prosjektert bolig

Hvordan får jeg finansieringsbevis?

Du kan enkelt søke om finansieringsbevis i din nettbank, eller ved å ta kontakt med din kunderådgiver i banken.

Hvorfor kjøpe nybygg?

Det er flere fordeler ved å kjøpe nybygg. Som utbygger forholder vi oss til ulike moderne tekniske krav og byggestandarder. De tekniske kravene omhandler blant annet bedre isolasjon, balansert ventilasjon, vannbåren varme, flere el-uttak, høyere krav til brannsikkerhet, med mer. I tillegg får du en lovfestet garanti og reklamasjonsrett på fem år når du kjøper en nybygget bolig. For ikke å snakke om den gode følelsen av å vite at ingen har bodd i boligen før deg.

Les mer om fordelene ved å kjøpe nybygg.

Er det trygt å kjøpe nybygg?

Det skal føles trygt å kjøpe nybygg. Skal du kjøpe et nybygg er det lurt å velge en erfaren utvikler med lang fartstid i markedet og et godt rykte. I tillegg gir fem års reklamasjonsrett og en lovfestet garanti en trygghet til deg som skal kjøpe en ny bolig.

I Opsahl Bolig har vi over 25 års erfaring med boligutvikling. I tillegg stiller vi garanti i forbindelse med kjøpet i samsvar med Bustadoppføringslovas §12: Selger plikter å stille bankgaranti på 3 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og frem til overtakelse. Garantien trappes opp til 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av boligen til kjøper.

Er det budrunder på nybygg?

Det kan være budrunder på nybygg, dette avhenger av prosjektet. Nye boliger selges ofte til fastpris slik at det er førstemann til mølla, men av og til selges de via budrunde og ikke til fastpris. Ta kontakt med prosjektets megler hvis du er i tvil.

Når betaler man for et nybygg?

10% av kjøpesummen betales ved kontraktsinngåelse. Resterende beløp av kjøpesummen betales først ved overtakelsesdato. Kjøpesummen betales inn til meglers klientkonto. Dette hjelper oppgjørsavdelingen hos eiendomsmegleren deg med.

Er nybygg miljøvennlig?

Nybygg er energieffektive og krever vesentlig mindre strøm enn eldre boliger. Når man bygger boliger i dag er det flere moderne tekniske krav man må ta hensyn til for å påse at de bygges miljøvennlig. Nybygg er bedre isolert, har lavenergi-vinduer, varmegjenvinnende ventilasjon og husene er mer tette enn bruktboliger bygget med eldre tekniske standarder.

Vi i Opsahl Bolig ønsker å dra bransjen i riktig retning når det kommer til miljø. Derfor tar vi, i tillegg til å følge tekniske krav, ulike grep for at boligene vi bygger skal oppføres på en så miljøvennlig måte som mulig:

  • Vi tilstreber å finne produkter som er Svanemerket, så langt det lar seg gjøre. Dette innebærer at maling, parkett, kjøkken og eventuelle hvitevarer er svanemerkede, eller har andre miljøsertifiseringer.
  • Vi ønsker, så langt det er mulig, å levere giftfrie overflater.
  • Vi legger vekt på å benytte oss av fornybar energi, i form av varmepumpe med bergvarme, der dette er mulig.
  • Flere av våre boliger bygges med solceller på takene.
  • Vi har strenge krav til våre underleverandører, som går utover myndighetskrav. Dette går på krav til kildesortering, gjenbruk og utslipp fra fossile drivkilder.
Hvorfor kjøpe bolig av Opsahl Bolig

Vi er en trygg leverandør med over 25 års erfaring innen boligutvikling. Vi har fokus på høy fagkunnskap, god kvalitet og fornøyde kunder. Vi stiller oss alltid stolt bak våre prosjekter.

Utforsk våre boligprosjekter

Se våre boliger til salgs