BREEAM-sertifiserte næringsbygg – vårt samfunnsansvar

BREEAM-sertifiserte næringsbygg – vårt samfunnsansvar

Aktuelt

11. juli 2023

Gjennom 2022 miljøsertifiserte vi over 50.000m2 med næringseiendom.

I mars 2022 ble vi miljøfyrtårnsertifisert som byggherre. Det betyr at alle våre bygg er miljøfyrtårnsertifiserte. I tillegg ble 3 av våre bygg også Breem in use – sertifisert. Som byggherre og eiendomsutvikler må vi ta vårt samfunnsansvar. Ved å Breeam sertifisere bygg som vi rehabiliterer eller drifter, sikrer vi at byggene er av høy kvalitet, og som er godt rustet til å møte fremtidens miljøkrav og forventninger. For finansieringsinstitusjoner og utviklere gir et Breeam-sertifikat en sikkerhet for at man investerer i et bygg med gode løsninger og av god kvalitet.

Fasade Olaf Helsets vei 2 med leietakere Opsahl Gruppen og Nordvik Olaf Helsets vei 2.

-Det er viktig for oss å bygge og forvalte eiendommer på en så miljøvennlig og bærekraftig måte som mulig.

Kim Anders Berglund, Prosjektsjef.

Vår påvirkning

Ved å Breeam-sertifisere flere bygg i vår portefølje ønsker vi å bidra til en mer bærekraftig bransje. Vi skal redusere miljøbelastningen fra våre bygg blant annet ved å kutte CO2-utslippene på alle våre næringsbygg, redusere vannforbruket og begrense avfall så mye som mulig.

Gjennom å implementere bærekraftige tiltak kan vi som eiendomsutvikler bidra til å skape en bærekraftig bransje og redusere miljøbelastningen fra bygg. Dette kan gi økonomiske fordeler, samtidig som det bidrar til å bygge et bedre og mer bærekraftig samfunn. BREEAM-systemet oppdateres kontinuerlig, og ved å følge systemet jobber vi hele tiden for at det neste prosjektet blir enda bedre.

Hvilke bygg fikk BREEAM In USE sertifisering i 2022?

Hvilke bygg skal bli sertifisert i 2023?

BREEAM står for Building Research Establishment‘s Environmental Assessment Method, og er verdensledende på miljøsertifisering av bygg. BREEAM er en internasjonalt anerkjent sertifiseringsordning.

Relaterte artikler

Opsahl Eiendom er miljøfyrtårnsertifisert!

Opsahl Eiendom er miljøfyrtårnsertifisert!

  • Aktuelt
Opsahl Bolig HMS-dag

Opsahl Bolig HMS-dag

  • Aktuelt