Opsahl Bolig HMS-dag

Opsahl Bolig HMS-dag

Aktuelt

29. april 2022

Mandag 25. april inviterte vi våre leverandører til en dag med informasjon og diskusjon rundt Helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hvordan vi best arbeider sammen om dette.

Det verste som kan skje, er hvis noen blir skadet på byggeplassene våre.
– Anders Opsahl

Vi skal skape trygge byggeplasser

HMS er viktig for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø. Dette er noe vi fokuserer på hver eneste dag i Opsahl Bolig. På byggeplasser er det særskilte HMS-regler som gjelder, og det er mange utfordringer knyttet til HMS. Dette fordi en byggeplass er et arbeidssted i stadig endring, der man arbeider på ulike høyder og med tunge maskiner. Vi ønsker stadig å utvikle vårt HMS-arbeid. Derfor arrangerte vi nylig en HMS-dag med våre leverandører. Her gikk vi gjennom våre rutiner og prosedyrer, diskuterte hvordan vi best arbeider med HMS sammen, og utvekslet ideer.

Mennesker hører på foredrag i en sal

Særskilte HMS-planer og -rutiner

Vi har utviklet særskilte HMS-planer og -rutiner, for å ivareta HMS på en best mulig måte og unngå farlige situasjoner. Med disse rutinene og prosedyrene har vi et ønske om å tilrettelegge best mulig for alle som jobber på våre byggeplasser. Vi skal skape tydelighet når det gjelder hvem som har ansvar for hva, et tydelig grensesnitt mellom de forskjellige faggruppene, og vi skal påse at alle ledd blir fulgt opp av riktige personer. Det har vært viktig for oss å skape et effektivt samspill mellom oss og våre leverandører, slik at vi alle sammen følger opp HMS på en forsvarlig og god måte.

Vi i Opsahl Bolig skal skape trygge byggeplasser, der alle aktører følger reglene som er satt. Alle skal komme trygt hjem etter endt arbeidsdag.

Takk til alle som deltok på HMS-dagen:

Relaterte artikler

Tilvalg ved boligkjøp

Tilvalg ved boligkjøp

  • Aktuelt
  • Tips og triks
Overtakelse av nytt hus – dette bør du huske på

Overtakelse av nytt hus – dette bør du huske på

  • Tips og triks