Vi har sluttet oss til strakstiltakene for en mer miljøvennlig eiendomsbransje

Vi har sluttet oss til strakstiltakene for en mer miljøvennlig eiendomsbransje

Aktuelt

17. februar 2023

Vi i Opsahl Gruppen har høye ambisjoner når det gjelder klima og miljø. Derfor har vi tilsluttet oss de 10 strakstiltakene for boligutviklere, samt de 10 strakstiltakene for byggeiere innen næringseiendom.

Målrettede tiltak for en mer miljøvennlig eiendomsbransje

For at Norge skal kunne redusere sitt klimagassutslipp i tråd med internasjonale målsettinger, må eiendomssektoren gjøre sitt for å bidra. Med bakgrunn i dette har Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom skapt strakstiltak for utbyggere og byggeiere.

Tiltakene skal sikre en mer klima- og miljøvennlig bygging og drift av boliger og næringseiendom. Ettersom Opsahl Gruppen arbeider med både bolig og næringseiendom slutter vi oss nå til totalt 20 tiltak.

Ønsker å bidra til å dra bransjen i riktig retning

– Eiendomsbransjen har mye å gå på når det gjelder utslipp. Vi ønsker å bidra til å dra bransjen i riktig retning. Ved å tilslutte oss tiltakene forplikter vi oss til å iverksette disse i vårt daglige arbeid, forteller Kristian Kinn i Opsahl Gruppen. – Hele organisasjonen vår er med, og vi starter nå å arbeide systematisk med tiltakene, sier han.

Flere av strakstiltakene er allerede gjennomført

– Flere av strakstiltakene hadde vi på plass før vi signerte, forteller Kristian. – Vi er blant annet Miljøfyrtårnsertifiserte og stiller høye miljøkrav til våre leverandører. I 2022 Breeam-sertifiserte vi 50.000kvm næringseiendom, og fortsetter arbeidet i 2023. Vi investerer i fornybar energi gjennom eierskap i selskaper som Otovo og Antec Biogass, samt at vi vurderer/leverer fornybare energikilder i alle prosjekter. I tillegg har vi fokus på deling og miljøvennlige løsninger i våre prosjekter innen både bolig og næring. På den måten tilrettelegger vi for at våre kunder kan ta bærekraftige valg, sier han. – Vi ser nå frem til å ta fatt på det videre arbeidet og implementere de resterende tiltakene.

Ansatte i Grønn byggallianse og Opsahl Gruppen diskuterer strakstiltakene

Medlemsansvarlig i Grønn Byggallianse var på besøk for oppfølging av strakstiltak. Fra venstre: Kristian Kinn i Opsahl Gruppen, Anders Nohre-Walldén i Grønn Byggallianse, Mette Lüthcke i Opsahl Gruppen og Anders Opsahl i Opsahl Gruppen

Strakstiltakene gir kontroll og skaper bevisstgjøring

– I en tid med høye energipriser, klima- og naturkrise, er det viktig at alle gjør det de kan for å redusere sin egen klima- og miljøbelastning. Strakstiltakene for eiendomssektoren er utviklet for å gjøre det enklere å komme i gang med systematisk miljøforbedring, sier Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse. – Opsahl Gruppen har allerede et godt utgangspunkt når de signerer Strakstiltakene, sier Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom. Strakstiltakene gir en tydeligere retning for klima- og miljøarbeidet i hele bedriften. Det krever en bredere bevisstgjøring blant alle ansatte dersom man skal få utløst maksimalt potensial i det strategiske miljøarbeidet, påpeker hun. Tone synes det er gøy at Opsahl Gruppen allerede kan utkvittere flere sentrale punkter i Strakstiltakene, og gleder seg til å følge utviklingen i selskapet videre.

Strakstiltak 1.0 for boligutviklere

 1. Miljøsertifisér organisasjonen
 2. Definer bærekraftambisjon i prosjektet
 3. Vurder byggets muligheter for samspill med omgivelsene
 4. Etterspør innovasjon
 5. Utnytt takflatene
 6. Etterspør fleksible og arealeffektive løsninger
 7. Etabler rutiner for å stille miljøkrav ved innkjøp av nye bygningsprodukter
 8. Etterspør fossilfri byggeplass
 9. Vurder hvordan boligprosjektet kan stimulere brukere til en bærekraftig livsstil
 10. Lag bruksanvisning for boligkjøpere og leietakere

Strakstiltak 1.0 for små og store byggeiere

 1. Miljøsertifisér organisasjonen
 2. Innfør kompetansekartlegging av driftsorganisasjonen med tilhørende plan for opplæring
 3. Kjøp kun bygningsprodukter uten helse- og miljøfarlige stoffer
 4. Innfør miljøledelse
 5. Utnytt takflatene
 6. Etterspør innovasjon
 7. Planlegg for ombruk
 8. Installer delmålere for å få oversikt over de største energipostene
 9. Etterspør og prioriter bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp
 10. Etterspør fossilfri byggeplass

Les mer om strakstiltakene her.

Relaterte artikler

Great Place to Work-sertifisert – igjen!

Great Place to Work-sertifisert – igjen!

 • Aktuelt
Ny daglig leder i Opsahl Gruppen

Ny daglig leder i Opsahl Gruppen

 • Aktuelt