Garanti ved kjøp av nybygg

Garanti ved kjøp av nybygg

Aktuelt

11. november 2022

Det å kjøpe en ny bolig er en stor investering, og som kjøper har du både rettigheter og plikter i forbindelse med kjøpet. Som utbygger (og selger), har vi i Opsahl Bolig også en rekke plikter som du bør vite om før du kjøper ditt første nybygg. Visste du at ved kjøp av ny bolig har du sterkere rettsvern enn om du kjøper en brukt bolig?

I Opsahl Bolig har vi over 25 års erfaring med boligutvikling. Som boligutvikler ønsker vi å levere ditt nye hjem som svarer til dine forventinger, og vi stiller garanti i forbindelse med kjøpet i samsvar med Bustadoppføringslova §12: Selger plikter å stille bankgaranti på 3 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og frem til overtakelse. Garantien trappes opp til 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av boligen til kjøper.

5 års garanti

Du har reklamasjonsrett og garanti på boligen i 5 år etter overtakelse av boligen din. Hvis du oppdager feil eller mangler etter overtakelse har du rett på å få feilene utbedret og reparert.

Når du overtar en ny bolig, går vi gjennom boligen sammen på overtakelsesdagen. Eventuelle feil og mangler blir utbedret så snart som mulig. I tillegg tar vi en ny gjennomgang sammen med deg ett år etter at du har overtatt boligen, for å kontrollere at alt er i orden.

Kjelsåsveien 107

Reklamasjonstid

Det er viktig at du reklamerer «innen rimelig tid» etter at du oppdager feil eller mangler i din nye bolig. Normalt sett er dette innen 2 måneder, selv om det i noen tilfeller kan være kortere eller lengre. Går det lengre tid enn dette, kan du miste reklamasjonsretten på grunn av passivitet.

Heve kjøpet

En annen rettighet du har som kjøper er å få hevet kjøpet. Hvis det er så store eller alvorlige feil at nybygget er ubeboelig, kan det gi grunnlag for å heve kjøpet, og dermed vil du som kjøper ha krav på hele kjøpesummen for nybygget.

Relaterte artikler

Hvorfor kjøpe en nybygget bolig

Hvorfor kjøpe en nybygget bolig

  • Aktuelt
Hvordan gjøre boligen din klar for salg

Hvordan gjøre boligen din klar for salg

  • Aktuelt
  • Tips og triks