Skal bygge rundt 40 nye boliger i Frogn

Skal bygge rundt 40 nye boliger i Frogn

Aktuelt

30. juni 2023

Kommunestyret i Frogn har vedtatt den nye kommuneplanens arealdel for Frogn kommune. I denne er vår eiendom i Holterkollveien 6 lagt inn med boligformål.

– Vi starter nå å detaljregulere eiendommen, forteller Kim Anders Berglund, prosjektsjef i Opsahl Gruppen. – Her kan vi få til rundt 40 boliger sier han.

Tre menn ser på arkitekttegninger

Kim Anders (til venstre i bildet) ser frem til arbeidet med boligprosjektet i Frogn.

Boliger for barnefamilier

– Frogn kommune har en boligstrategi hvor de ønsker å bygge flere boliger tilrettelagt for barnefamilier, forteller Kim Anders. – Demografien i kommunen er en utfordring, hvor det i lengre tid har vært en trend med stadig færre barn i kommunen. Dette er blant annet fordi tilbudet av boliger til denne kjøpegruppen har vært for dårlig. Her ønsker vi å bidra ved å bygge rekkehus, noe vi ser et stort behov for i kommunen. Rekkehusene ønsker vi å bygge i kombinasjon med leiligheter i 4- og 6-mannsboliger. Ved å bygge denne type boliger ønsker vi å skape en god kombinasjon av beboere. Vi ser for oss barnefamilier i rekkehusene og unge nyetablerte, samt eldre, i leilighetene. Holterkollveien 6 har en sentral beliggenhet med kort vei til både skole og barnehage, samt kollektivtrafikk og nærsenteret Drøbak Amfi. Boligprosjektet vi skal skape her vil derfor være attraktivt for denne miksen av beboere, sier han.

Planlagt salgsstart i 2025

– Fremdriften nå er at vi starter opp med detaljreguleringen. Da sikter vi oss inn på å ha en vedtatt plan 4. kvartal 2024, og salg- og byggestart i 2025. Dette er et veldig spennende prosjekt som vi ser frem til å arbeide videre med, avslutter Kim Anders.

Relaterte artikler

Opsahl Utvikling har 2500 boliger under regulering

Opsahl Utvikling har 2500 boliger under regulering

  • Aktuelt
Vi har sluttet oss til strakstiltakene for en mer miljøvennlig eiendomsbransje

Vi har sluttet oss til strakstiltakene for en mer miljøvennlig eiendomsbransje

  • Aktuelt