Opsahl Utvikling har 2500 boliger under regulering

Opsahl Utvikling har 2500 boliger under regulering

Aktuelt

26. september 2022

Opsahl Gruppen holder på med mye spennende innen bolig- og byutvikling. Utviklingsavdelingen har per i dag 2500 boliger under regulering, og er godt fornøyde med timingen for reguleringsarbeidene.

Opsahl Utvikling arbeider med de større boligprosjektene og byutviklingsprosjektene til Opsahl Gruppen. Avdelingen har totalt 2500 boliger under regulering. Disse planlegges i kommunene Oslo, Asker, Nordre Follo, Ås, Lillestrøm, Lørenskog og Frogn.

God timing for å arbeide med regulering

– Det passer bra å arbeide med regulering nå når markedet er usikkert grunnet økte byggekostnader og usikkerhet rundt boligpriser, forteller Prosjektsjef Kristian Kinn. – Vi føler derfor timingen for oss er bra. Det blir en enklere jobb å lansere prosjekter når markedet etter hvert blir mer forutsigbart. Vi ferdigstilte et byggeprosjekt i juni 2022 og fra medio 2023 kommer nye prosjekter ut for salg, så det blir spennende, sier han.

Prosjektutvikler Kristian Kinn står ved arkitekttegninger

Kristian Kinn i Opsahl Utvikling synes timingen er god for å arbeide med regulering.

Spår prisnedgang – før stabilisering og prisøkning

– Boligprisene har hatt stor økning over mange år, fortsetter Kristian. – Men nå er vi inne i en uoversiktlig situasjon med blant annet prisstigninger og renteøkninger. Jeg tror generelt sett at folk er villige til å investere mye i boligen sin, og er opptatte av å bo bra. Dette gjelder spesielt i Oslo, men også mange av områdene rundt. Jeg tror derfor dette markedet vil stå seg godt selv i turbulente tider, sier han. I tillegg forsterkes prispresset i Oslo grunnet for lav nybygging, samt stopp i småhusplanen. – Når det gjelder markeder lengre utenfor Oslo kan det tyde på at boligprisene nå settes under større press. Det vil ikke være overraskende om vi går inn i en periode med prisnedgang før dette bedrer seg. Og etter det vil nok prisene gå videre opp, sier han. – Historisk sett er det slik boligmarkedet har oppført seg. Man kan ha en turbulent periode, før det relativt raskt snur og fortsetter oppover igjen, forteller Kristian.

Gode dialoger om reguleringsarbeidet

Med 2500 boliger under regulering blir det mye arbeid inn mot kommunene og politikerne. – Vi jobber mye med Plan- og bygningsetaten, forteller Kristian. – Kommunikasjonen her er god, men dette er krevende prosesser som tidvis tar mer tid enn det burde. Det er stort behov for nye boliger, spesielt i Oslo, så vi blir ofte overrasket over hvor lang tid prosessene tar. I tillegg arbeider vi mye politisk, fortsetter han. – Vi er i dialog med mange fremoverlente politikere som ser potensialet i det vi driver med og ønsker boligutvikling med gode kvaliteter. Det er givende.

Fire menn ser på arkitekttegninger

Utviklingsteamet arbeider med varierte prosjekter

Stor variasjon i prosjekter

Opsahl Utvikling driver både med feltutbygging og byutviklingsprosjekter. – Vi har hele spekteret av boligtyper i porteføljen, fra rekkehus og eneboliger til leiligheter i alle størrelser, forteller Kristian. – Et av prosjektene vi jobber mye med og brenner ekstra for er byutviklingsprosjektet vårt på Skullerud. Vi har selv kontorer på Skullerud, vi jobber her og bor her, så dette prosjektet har en spesiell plass i hjertet vårt. Her skal vi skape en attraktiv blandingsby som er levende på både dag og kveldstid. Vi har allerede eksisterende næring her som vi skal beholde, og supplere med 1200-1500 nye boliger.

Delingsfunksjoner og sosial bærekraft

– Viktigheten av deling har vi sett og vært opptatt av i mange år, forteller Kristian. – Vi har hatt delingsfunksjoner i næringsparken vår Skullerud Park i 15 år allerede. Her har vi ulike fellesfasiliteter for alle leietakere i bygget som de deler på. Dette inkluderer blant annet utlån av elbiler, treningsrom, spillsone, podcast- og filmrom, kantine og resepsjon. Dette med deling ønsker vi å videreføre og tilrettelegge for boligkjøperne våre også, sier han. – I tillegg er det viktig for oss å ha fokus på energivennlige løsninger og sertifiseringsløsninger. Vi ser blant annet på om vi kan bli selvforsynte med energi i prosjektene våre. Dette gjennom blant annet dyp brønnboring til rundt 1500m og solceller/-fangere.

Søker nye muligheter

– Vi er alltid på jakt etter nye og spennende prosjekter. Nå har vi nylig realisert noen prosjekter som gjør at vi er godt rigget for å ta nye posisjoner. Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat, avslutter Kristian smilende.

Les mer om Opsahl Utvikling og se en oversikt over kommende prosjekter her!

Relaterte artikler

Kjøpte nytt hus med solcellepanel – reduserte strømkostnadene med 25%

Kjøpte nytt hus med solcellepanel – reduserte strømkostnadene med 25%

  • Aktuelt
Rehabiliteringen av Pilestredet 12

Rehabiliteringen av Pilestredet 12

  • Aktuelt