Dette er mottakerne av Opsahlfondet 2022

Dette er mottakerne av Opsahlfondet 2022

Aktuelt

7. november 2022

Opsahl Gruppen ønsker å bidra til et litt bedre samfunn, og støtte opp om lokale lag og foreninger gjennom Opsahlfondet.  

Denne høsten fikk Opsahlfondet inn over 130 søknader og det synes vi var veldig flott! Tiltakene gjør alle noe positivt for enten nærmiljøet, barn og unge, miljøet, kulturlivet, idrett eller folk som er vanskeligere stilt. Totalt ble det 22 mottakere av midler fra oss i år. Her har vi trukket frem noen av mottakerne av fondet.  

Søndre Aas gård

Søndre Aas gård på Holmlia er i gang med å utvikle et unikt grønnsaksland og frukthage for barn og ungdom fra nærmiljøet, både i skoletiden og på fritiden. De har planer om videre utvidelse i årene som kommer og regner med at ca. 1000 barn og unge vil kunne benytte seg av tilbudet både fra skole, barnehage og AKS.

Rock Høyenhall

Rock Høyenhall er en gratis musikkfestival som avholdes i august hvert år i Høyenhallparken. Målet med festivalen er å kunne vise frem alle de flotte artistene, utøverne og bandene bydelen har å by på, samt at disse får muligheten til å opptre på en profesjonell scene for sitt lokale publikum.

Green Cycling Norway

Green Cycling Norway er en ideell forening startet i 2018 av Thomas Rem og Jonas Orset. De brenner for sykling som idrett, som helsetiltak og for å bygge en bærekraftig fremtid. De ønsker å arrangere en sykkelskole for barn, som har som mål om at flere skal bruke sykkelen til hverdags og føle seg trygge i trafikken.

 

Green cycling norway barn på sykkelskole

Mottakere 2022

 

Vil du søke om midler fra Opsahlfondet i 2023? Du kan søke gjennom hele året, og fristen er som alltid 1.september. Her er tiltakene vi støttet i 2021.

Les mer om Opsahlfondet her.

Søndre AAS gård solsikker

Bilde: Søndre Aas Gård

 

Kriterier for å motta midler

  • Tiltaket skal gagne barn, unge, miljø eller lokalsamfunnet for øvrig.
  • Tiltaket skal være av positiv art og ha en tilknytning til idrett, kunnskap/skole, kultur, humanitær virksomhet eller lignende.
  • Tiltaket må ha et konkret behov for midler, enten det er til utstyr, et arrangement, prosjekt eller annet.
  • Alle som mottar midler fra Opsahlfondet må ha en plan på profileringen Opsahlfondet/Opsahl Gruppen får tilbake. Eksempler på profilering er presseomtale, plakater, skilt, omtale i sosiale medier og på nettsider, logo på klær etc. Eventuelle trykkostnader dekkes av Opsahl Gruppen og inngår ikke i midlene tildelt.
  • Alle som mottar midler fra Opsahlfondet må oversende et bilde som viser hva pengene har gått til.

Vi tildeler dessverre ikke penger til ulike årskull innen lag/foreninger, vi ber derfor om at søknader fra lag/foreninger kommer fra sentralt hold.

Relaterte artikler

Mottakere av Opsahlfondet 2021

Mottakere av Opsahlfondet 2021

  • Aktuelt
Opsahlfondet ønsker å bidra til et litt bedre samfunn

Opsahlfondet ønsker å bidra til et litt bedre samfunn

  • Aktuelt