Opsahlfondet ønsker å bidra til et litt bedre samfunn

Opsahlfondet ønsker å bidra til et litt bedre samfunn

Aktuelt

18. november 2020

Opsahl Gruppen og Opsahlfondet ønsket å bidra til et litt bedre samfunn. Vi ønsker å ta en aktiv rolle i nærmiljøet og støtte opp mot lokale lag og foreninger gjennom Opsahlfondet.

Vi er i tillegg stolt sponsor av aktører innen blant annet humanitær virksomhet og ideelle organisasjoner. Vi støtter både lokale og nasjonale tiltak. Av hva vi har gjort utenfor nærmiljøet kan vi nevne at vi er faddere for en hel barneby i El Salvador, vi har bygget en fødeklinikk i Uganda og en mobil helseklinikk i San Salvador.

Lokale tildelinger 2020

I årets tildeling har vi gitt støtte til 21 lokale tiltak. Fjordtunet på Bekkelaget er ett av disse. Fjordtunet driver frivillig arbeid for å skape en grønn og samlende møteplass ved fjorden. Hovedsakelig med aktiviteter utendørs, som urbant landbruk, matkurs, trening, yoga, workshops, ungdomsklubb, naturverksted, kunst, foredrag og design med marin forsøpling.

Vi støtter også Manglerud Star Hockey sin jenterekruttering. Likestilling og likebehandling er viktig for Manglerud Star Hockey, og de ønsker å gi et eget tilbud til jenter i alderen 6-10 år.

Julianne Kristiansen ønsker å starte Oppsal barneteater hvor de skal tilby et gratis fritidstilbud for barn og unge i alderen 11 -14 på Oppsal frivilligsentral.

Nasjonale og internasjonale tildelinger 2020

Det vil i år bli gitt tildelinger til ett nasjonalt tiltak, Amandaprosjektet. De strikker tepper til prematurfødte barn. Internasjonalt fortsetter vi som Amnesty Total supporter og støtter AWC i Tanzania.

Mottakere 2020

Amandaprosjektet
Amnesty
Attitude, Viqueens cheerleaders
Bøler basket
Bøler frivillighetssentral
Fjordtunet
Fokus bordtennisklubb
Green cycling Norway
IF Frøy
Isleggerne, Sportsplassen Ekeberg
Jan Bergersen, parautøver, Fokus bordtennisklubb
Knut Røhme, rundbanesykling
Lambertseter bryteklubb
Manglerud Star hockey, jenterekruttering
Manglerud skoles skolehage
Nordstrand IF, håndball G2007
Nordstrand musikkonkurranse
Norsk forening for Williams syndrom
Opsahl barneteater
Rustad langrenn
Sander Vossan Eriksen, skihopper, Bekkelaget
Stina Kajsa Colleou, svømmer, Lambertseter svømmeklubb
Østensjø barne- og ungdomsteater
ØX – Østmarka på kryss og tvers

Les mer om Opsahlfondet her.