Våre samarbeidspartnere skal ha en trygg arbeidsplass

Våre samarbeidspartnere skal ha en trygg arbeidsplass

Aktuelt

19. mai 2023

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er noe av det viktigste vi som utbygger har ansvar for. Alle skal komme trygt hjem fra jobb. I 2022 valgte vi å sette enda mer søkelys på arbeidet vi gjør her.

HMS-dag for samarbeidspartnere

– Vi har alltid fokus på Helse, miljø og sikkerhet, forteller Nicholai Røhmer, prosjektleder i Opsahl Bolig. I 2022 satte vi det enda mer i system, og arrangerte en HMS-dag for alle våre samarbeidspartnere. Temaet for dagen var hvorfor det er viktig med HMS arbeid og hvordan vi som byggherre tar vårt ansvar og sørger for at alle er trygge på våre byggeplasser. Andre temaer som ble diskutert er hvem som har ansvaret for hva, mellom partene grunnentreprenør, betongentreprenør og hovedentreprenør. Her laget vi sammen et notat slik at alle forstår sitt ansvarsområde, forteller han.

Nicholai Røhmer i Opsahl Bolig

 

Ved å legge til rette for systematisk oppfølging av HMS, tydelig ledelse og kvalitet i utførelse, sørger vi for å forebygge ulykker og skader på mennesker, miljø og materiell på våre byggeplasser.

-Nicholai Røhmer, Prosjektleder Opsahl Bolig.

Særskilte rutiner på byggeplassene

-Videre har vi etablert særskilte rutiner som skal følges på alle våre prosjekter. Dette for å sikre en til enhver tid representativ byggeplass. Den skal være representativ for besøkende, nærområdet, samt en trivelig arbeidsplass for våre fagarbeidere. Byggeplassen skal alltid være ryddig, og spesielt mot helger, ferier og høytider. Fagarbeiderne skal ta særlig hensyn til nærområdet ved å eksempelvis begrense støy der det er mulig. I tillegg skal de ta hensyn til hverandre for å sikre en så god arbeidsflyt som mulig. Alle fagarbeidere på prosjektet skal fremstå representative, sier Nicholai.

HMS-arbeid i det daglige

Nicholai forteller at de gjennomfører vernerunder hver 14. dag på alle prosjekter.

-Dersom det er aktivitet utover det normale, øker vi frekvensen på vernerundene. Det blir ført protokoll med tydelig ansvarsfordeling. Deltakere på vernerunden er byggeledere, HMS-ansvarlige og vår innleide Koordinator Utførelsesfasen (kalt KU).

KU tar jevnlig stikkprøvekontroller, uavhengig av vernerunder. Videre holder jeg månedlig møter sammen med KU hvor vi tar opp status per prosjekt og ser om det er en positiv eller negativ trend i forhold til HMS-arbeidet på byggeplassene. Når vi har nye bedrifter og fagarbeidere på byggeplassene kommer påseplikten inn. Kort fortalt betyr dette at vi må påse at lønns- og arbeidsvilkår hos våre underleverandører er i overensstemmelse med gjeldende allmenngjøringsforskrifter.

På bakgrunn i dette er vi stolte over å kunne si at HMS arbeid er noe vi utfører i praksis ikke bare på papiret. Våre samarbeidspartnere skal ha en god og trygg arbeidsplass!

Relaterte artikler

Opsahl Bolig HMS-dag

Opsahl Bolig HMS-dag

  • Aktuelt
Hvorfor kjøpe en nybygget bolig

Hvorfor kjøpe en nybygget bolig

  • Aktuelt