Høstsjekk av hus og hage

Høstsjekk av hus og hage

Aktuelt

12. august 2022

Været blir stadig kaldere og det betyr at det er på tide å ta en høstsjekk av hus og hage før vinteren. Tar du en runde og går over alt nå er du godt forberedt på den fine, kalde tiden.

Høstsjekk av hus og hage – sjekkliste

 • Legg løkplanter nå for at de skal spire til våren
 • Klipp plenen din, men ikke kortere enn 5cm
 • Redd blomsterkrukkene som ikke er frostsikre
 • Bruk løv som gjødsel
 • Rydd unna hagemøbler og løse gjenstander
 • Tøm utekranen og steng vanntilførselen
 • Fjern rusk fra takrennene
 • Sjekk ytterveggene
 • Sjekk taket
 • Sjekk kjelleren
 • Tett eventuelle åpninger/sprekker
 • Sjekk ildstedet før du starter fyringssesongen
 • Sjekk batterier i røykvarslerne i huset

Nå bør du plante i hagen

Tulipaner og andre løkplanter bør plantes nå på høsten, så har du flotte blomster til våren. Plantene roter seg raskest på høsten når været er våtere, og vil da spire tidlig vår.

Klipp plenen din, men ikke for kort!

Plenen bør klippes en siste gang for vinteren. Avhengig av temperaturen og klimaet der du er bør dette skje i oktober måned, men gresset bør ikke klippes kortere enn 5cm. Dette for å hindre skader på plenen i løpet av vinteren.

Redd blomsterkrukkene dine

Om du ikke har investert i frostsikre blomsterpotter og krukker i hage eller balkong bør du redde disse før frosten setter inn. Tøm pottene for jord og oppbevar de innendørs. Har du ikke plass innendørs kan de for eksempel settes opp ned på terrassen. Har du planter som skal overvintre i pottene bør disse settes inn i garasje eller bod. Har du ikke anledning til det bør de pakkes inn og sørges for at de ikke får vanntilførsel. Sett pottene på klosser slik at de kommer opp fra bakken.

Bruk løv som gjødsel

Har du moderate mengder med løv i hagen har du gratis gjødsel for trær, busker og gressplen. Kjør over løvet med gressklipperen og la det ligge. Har du store mengder løv bør dette fjernes for å ikke kvele gresset. Dette kan for eksempel legges rundt røttene på roser, busker o.l. for litt ekstra isolasjon mot kulden.

Rydd hagemøbler og løse gjenstander

Rydd hagen for hagemøbler og løse gjenstander før høst- og vinterstormene setter inn. Det anbefales å fjerne trampolineduken på vinteren. Den kan skades av frost samt at den er svært utsatt ved sterk vind og kan forårsake store skader hvis vinden tar tak i den.

Tøm utekranen

Unngå frostskader, og skru av vanntilførselen til utekranen. Husk i tillegg å tømme kranen slik at du unngår sprengte rør i utekranen i løpet av vinteren. Står høytrykkspyleren din frostutsatt bør du tømme denne for vann også.

Tøm takrenner

Når snøen smelter på taket etter vinteren, er det mange som får seg en overraskelse når takrenner og nedløp ikke klarer å ta unna vannmengdene. Pass derfor på å fjerne løv og annet rusk fra takrennene før vinteren setter inn.

Sjekk yttervegger

Sjekk fasaden for sprekker, avskalling og flassing. Dette bør utbedres før vinteren setter inn for å forhindre at skadene blir større.

Sjekk taket

Ta deg en tur på loftet en dag det er skikkelig ruskevær. Sjekk at alt er tørt og fint og at det ikke er noen flekker eller misfarging på innsiden av taket. Fukt i tak forplanter seg raskt til reisverk og vegger, noe som også gir dårlig inneklima i boligen. Sjekk i tillegg takstein og beslag.

Sjekk kjeller

Sjekk grunnmur og vegger for misfarging og flekker. Det er klare indikatorer for fukt og råteskader.

Skadedyr

Når nettene blir lange og kulda setter inn trekker også skadedyr inn i boliger. Sørg for å tette eventuelle åpninger og sprekker slik at mus og rotter ikke kommer inn i huset.

Sjekk ildstedet

Ildsteder feies og kontrolleres ved behov. Dette vurderes av feier etter norsk lov. Ta kontakt med brann- og redningsetaten dersom du ønsker ekstra inspeksjon. Det daglige vedlikeholdet kan du imidlertid utføre selv. Sjekk peis og vedovner før du starter fyringssesongen. Fjern sot fra peisglasset og tøm ildstedet for aske. Sjekk også om pakningslistene er tette. Det anbefales også å ta ut hvelv og brennplate og sjekke om disse er i god stand og at fyringsbunnen er fri for skader. Om man ikke føler seg kompetent til å gjøre dette selv kan man ta kontakt med fagmann.

Peis med fyr i

Sjekk røyk- og brannvarslere

Vi går inn i en tid med peiskos og levende lys. Sjekk batteriene i røykvarslerne i huset og bytt ved behov.

Vi ønsker deg en god høst og vinter!

Relaterte artikler

Hvorfor kjøpe en nybygget bolig

Hvorfor kjøpe en nybygget bolig

 • Aktuelt
Peis – interiørtrender 2023

Peis – interiørtrender 2023

 • Aktuelt
 • Interiør