Høstsjekk av hus og hage

Høstsjekk av hus og hage

Tips og triks

12. november 2020

Vinteren står for døren og det er tid for å gjøre noen forberedelser hjemme. Tar du en runde og sjekker hus og hage nå er du godt forberedt på den fine, kalde tiden.

Utekran

Unngå frostskader, og skru av vanntilførselen til utekranen. Husk i tillegg å tømme kranen slik at du unngår sprengte rør i utekranen i løpet av vinteren. Står høytrykkspyleren din frostutsatt bør du tømme denne for vann også.

Takrenner

Når snøen smelter på taket etter vinteren, er det mange som får seg en overraskelse når takrenner og nedløp ikke klarer å ta unna vannmengdene. Pass derfor på å fjerne løv og annet rusk fra takrennene før vinteren setter inn.

Blomsterkrukker og -potter

Om du ikke har investert i frostsikre blomsterpotter i hage eller balkong bør du redde disse før vinter og frost setter inn. Tøm pottene for jord og oppbevar de innendørs. Om du ikke har plass innendørs kan de f.eks. settes opp-ned på terrassen. Har du planter som skal overvintre i pottene bør disse settes inn i garasje eller bod. Har du ikke anledning til det bør de pakkes inn og sørges for at de ikke får vanntilførsel. Sett pottene på klosser slik at de kommer opp fra bakken.

Løv og gress

Har du moderate mengder med løv i hagen har du gratis gjødsel for trær, busker og gressplen. Kjør over løvet med gressklipperen og la det ligge. Har du store mengder løv kan det legges rundt røttene på roser, busker o.l. som litt ekstra isolasjon mot kulden.

Hagemøbler og løse gjenstander

Rydd hagen for hagemøbler og løse gjenstander før høst- og vinterstormene setter inn. Det anbefales å fjerne trampolineduken på vinteren. Den kan skades av frost samt at den er svært utsatt ved sterk vind og kan forårsake store skader hvis vinden tar tak i den.

Vegger

Sjekk fasaden for sprekker, avskalling, flassing og blæringer. Dette bør utbedes før vinteren setter inn for å forhindre at skadene blir større.

Tak

Ta deg en tur på loftet en dag det er skikkelig ruskevær. Sjekk at alt er tørt og fint og at det ikke er noen flekker eller misfarging på innsiden av taket. Fukt i tak forplanter seg raskt til reisverk og vegger, noe som også gir dårlig inneklima i boligen. Sjekk i tillegg takstein og beslag.

Kjeller

Sjekk grunnmur og vegger for misfarging og flekker. Det er klare indikatorer for fukt og råteskader.

Skadedyr

Når nettene blir lange og kulda setter inn trekker også skadedyr inn i boliger. Sørg for å tette eventuelle åpninger og sprekker slik at mus og rotter ikke kommer inn i huset.

Ildsted

Ildsteder feies og kontrolleres ved behov. Dette vurderes av feier etter norsk lov. Ta kontakt med brann- og redningsetaten dersom du ønsker ekstra inspeksjon. Det daglige vedlikeholdet kan du imidlertid utføre selv. Sjekk peis og vedovner før du starter fyringssesongen. Fjern sot fra peisglasset og tøm ildstedet for aske. Sjekk også om pakningslistene er tette. Det anbefales også å ta ut hvelv og brennplate og sjekke om disse er i god stand og at fyringsbunnen er fri for skader. Om man ikke føler seg kompetent til å gjøre dette selv kan man ta kontakt med fagmann.

Røyk- og brannvarslere

Vi går inn i en tid med peiskos og levende lys. Sjekk batteriene i røykvarslerne i huset og bytt ved behov.

Relaterte artikler

Hvorfor kjøpe en nybygget bolig

Hvorfor kjøpe en nybygget bolig

  • Aktuelt
Peis – interiørtrender

Peis – interiørtrender

  • Aktuelt
  • Interiør