Kvalitet og oppfølging på byggeplass

Kvalitet og oppfølging på byggeplass

Aktuelt

13. mai 2024

Kvalitet og oppfølging på byggeplass er en viktig prioritet i Opsahl Bolig. Vi skal alltid bygge boliger av høy kvalitet, og strekker oss ekstra for å levere kvaliteten vi kan stå inne for.

Kvalitetsstandard utover myndighetskrav

– Vi bygger hus med en tanke om at her skal du kunne bo resten av livet, forteller Nicholai Røhmer, Prosjektleder i Opsahl Bolig. – Vi bygger boliger av høy kvalitet for å ivareta lengre levetid på husene. Husene skal i tillegg være fleksible, slik at du med ikke altfor store grep, kan tilpasse boligen ulike livsfaser. Et eksempel er at vi bygger husene våre med mulighet for hybel i kjeller. Når du har små barn kan det være greit å ha den ekstra plassen selv. Og når barna har blitt voksne og flyttet ut, kan det være fint å leie ut hybelen, sier han.

Nicholai på Opsahl Gruppens kontor

Nicholai forteller om høye kvalitetskrav i Opsahl Bolig sine prosjekter.

– I forbindelse med å sikre at alle hus vi bygger har vårt kvalitetsstempel, har vi opprettet en egen Opsahl Bolig-standard som skal inngå i leveransen fra entreprenør. Dette er punkter som går utover myndighetskrav, men som er viktige for oss at ivaretas, sier Nicholai. Arbeidet med å implementere vår kvalitetsstandard gjøres i tidligfase av alle prosjekter.

Opsahl Bolig-kvalitetsstandard

Disse punktene skal inngå i leveransen for å leve opp til vår kvalitetsstandard.

 • Skjult opplegg for hybelkjøkken
 • Støysvake avløpsrør
 • 11×23 ytterdør i kjeller, med stort glassfelt
 • Vinduer i kjeller settes i høyde 230cm og ned
 • Vegger og tak i garasje skal behandles med sparkel og maling
 • Garasjeport skal inngå
 • Nødvendig utvendig beslag og utvendig rekkverk skal inngå
 • Isolasjon og påstøp i garasjer skal inngå. Overflatebehandlet med Epoxy maling (sklisikker) med hulkil.
 • Utvendig håndløper skal inngå
 • Boligene leveres med berg/vann-varmepumpe med vannbåren gulvvarme i to etasjer
 • Alle utvendig hjørner av flis skal gjæres
 • Utvendig platting og trapper skal inngå i henhold til tegninger
 • Boligene leveres med maling i K3 2019-standard
 • Maling fra Jotun
 • Svanemerkede produkter skal benyttes, så langt det lar seg gjøre
 • Undertak av rupanel på 15mm
 • Membran på våtrom legges opp på terskel synlig med klemt med feillist
 • Dobbel drensledning rundt kjeller
 • Trapper til kjellernedganger utføres av leverandør på kjeller
 • Utvendig kledning: minimum 21mm tykk

Tett oppfølging på byggeplass

Underveis i byggeprosessen krever byggeplassen tett oppfølging, for å påse at våre standarder for kvalitet opprettholdes. Både prosjektleder og byggeleder i Opsahl Bolig utfører derfor ukentlig oppfølging på alle byggeplasser. – Det er viktig å følge opp byggeplassene fysisk, sier Nicholai. – Vi kjører kontroll på grunnarbeidene, kjellere og på husbyggingen. Her bruker vi sjekklister og dokumenterer med bilder. Det er videre viktig for oss at byggeplassene våre alltid fremstår ryddige. Det skal være en trygghet for naboer og kjøpere at byggeplassen ser ordentlig og ryddig ut, og ikke virker sjenerende. I tillegg til den ukentlige oppfølgingen på byggeplass, gjennomfører vi byggemøter hver 14. dag per prosjekt. Dette for å ivareta fremdrift og kvalitet, forteller han.

Nicholai og Arne lener seg mot vegg med vindu

Nicholai og Arne i Opsahl Bolig følger opp byggeplassene på en systematisk måte.

Fokus på fornøyde kunder

– Kundene våre skal alltid føle seg trygge i løpet av byggeprosessen, fortsetter Nicholai. Vi utfører derfor lukkebefaringer med kjøperne før boligen kles innvendig. Dette gjør vi for å kvalitetssikre tilvalg og leveranse. Her går vi blant annet gjennom el-punkter, rørpunkter og flislegging. Slik sikrer vi oss fornøyde kunder, forteller han. – I sluttfasen av byggeprosessen gjennomfører vi en byggherrebefaring, før ferdigbefaring og forhåndsbefaring med kjøper, sier Nicholai. – Vi driver aktiv oppfølging i hvert eneste steg av byggeprosessen, og dette bidrar til at vi bygger solide hjem til fornøyde kunder, avslutter han.

Relaterte artikler

Nye eneboliger med stort miljøfokus

Nye eneboliger med stort miljøfokus

 • Aktuelt
Ett skritt nærmere utviklingen av Ås Hageby

Ett skritt nærmere utviklingen av Ås Hageby

 • Aktuelt