Nye eneboliger med stort miljøfokus

Nye eneboliger med stort miljøfokus

Aktuelt

2. mai 2023

I Øvre Langås Vei 20-22 på Korsvoll skal vi bygge to store miljøvennlige eneboliger. Her gjør vi ekstraordinære tiltak som er godt for både miljøet og lommebøkene til familiene som skal flytte inn.

Boliger med meget god energikarakter

– Vi ønsker å dra bransjen i riktig retning når det kommer til miljø. Vi tar derfor ulike grep utover standard på alle våre prosjekter. Slik skal våre boliger bli mer miljøvennlige enn kravene satt av myndighetene, sier Bårdar Hopland i Opsahl Bolig. – I tillegg har vi ønsket å ha en ekstra grønn profil på dette prosjektet på Korsvoll. Vi skal være ledende i å tilby boliger med energivennlige løsninger. Vi skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål, og er derfor forpliktet til å levere gode, energieffektive boliger som varer i generasjoner.

Som et resultat av miljøtiltakene oppnår begge boligene energikarakteren gul A.

Hva gjør boligene i Øvre Langås vei 20-22 miljøvennlige?

 

Inngangsparti enebolig

Boligene i Øvre Langsås vei 20-22 blir ekstra miljøvennlige.

Integrerte solceller på tak

Som ledd i å gjøre de to boligene ekstra miljøvennlige, leveres begge med solcelletakstein fra Skarpnes. Solcelletakstein sikrer taket mot lekkasjer, samtidig som det produserer strøm. Dette vil bidra til å redusere boligenes strømkostnader betraktelig. I tillegg oppleves designet estetisk pent. Dette er en moderne, flat takstein med integrerte solceller. De skiller seg derfor fra tradisjonelle store solcellepaneler som legges utenpå taket.

Bergvarme og vannbåren gulvvarme

Et annet grep vi tar for å sikre miljøvennlige boliger på Korsvoll, er at vi leverer de med brønnboring med berg-/vannvarmepumpe. Bergvarme er varme fra sola som er lagret under bakken, og derfor en fornybar energikilde som alltid vil være der. Borer man dypt nok under bakken er temperaturen jevn gjennom hele året. Vi borer ca. 80-100 meter på denne eiendommen. Denne grunnvarmen utnytter vi for oppvarming av boligene. Husene blir levert med vannbåren gulvvarme i begge etasjer. Vann til både oppvarming og forbruk hentes fra berget. Dette vil gi store energibesparelser for familiene som skal flytte inn i disse husene.

Stue med stor peis på Korsvoll

Svanemerkede produkter

På alle prosjektene våre tilstreber vi å finne produkter som er Svanemerket, så langt det lar seg gjøre. Dette innebærer at maling, parkett, kjøkken og eventuelle hvitevarer er svanemerkede, eller har andre miljøsertifiseringer.

Nybygg er mer miljøvennlig enn bruktboliger

I tillegg til at vi på dette prosjektet gjør ekstraordinære miljøtiltak, er nybygg mer miljøvennlige enn bruktboliger. Det stilles strenge tekniske krav satt fra myndighetene for at boligene skal bygges på en mer miljøvennlig måte nå enn tidligere. Nybygde boliger er derfor mer energieffektive og krever langt mindre strøm enn bruktboliger. Bedre isolasjon, lavenergi-vinduer og balansert ventilasjon med varmegjenvinner er blant tiltakene som bidrar til å gjøre nybygg mer miljøvennlige enn bruktboliger. En annen viktig faktor er kvalitetsmaterialer. Tykkere panel, tradisjonelt yttertak og ekstra stivhet i konstruksjonen bidrar til et kvalitetsbygg som vil stå lenge.

Les mer om boligene i Øvre Langås vei 20-22 her.