Åmotveien 28

Åmotveien 28

Korsvoll, Oslo

Forventet salgsstart i 2022. Mer informasjon om prosjektet kommer.