Ett skritt nærmere utviklingen av Ås Hageby

https://opsahlgruppen.no/bolig/ett-skritt-naermere-utviklingen-av-as-hageby/ https://opsahlgruppen.no/bolig/ett-skritt-naermere-utviklingen-av-as-hageby/ bolig

25.oktober ble reguleringsplanen vedtatt med utbygging av inntil 200 boliger i Vollskogen.

–Nå som reguleringsplanen er vedtatt kan vi endelig ta fatt på arbeidet med detaljreguleringen sier Nicholai Røhmer, Prosjektleder for Ås Hageby.

Ås Hageby

-Vi er utrolig glade for at reguleringsplanen er vedtatt, og gleder oss til å arbeide videre med Ås Hageby, sier Nicholai begeistret.

Nicholai forteller at detaljregulering består blant annet av prosjektering av vei, vann og avløp, uterom og arkitektur på boligene. Parallelt med dette vil vi også begynne med salgsmaterialet, forteller Nicholai.

-I Ås Hageby skal vi bygge eneboliger, tomannsboliger, atriumhus og kjedehus, slik at de som ønsker å bo her har forskjellige type boliger å velge mellom. Her skal vi legge til rette for gode fellesområder, møteplasser og delingsøkonomi, forteller Nicholai.

Felles grendehus

Videre forteller Nicholai at de skal bygge et felleshus som kan romme mange av livets store anledninger som barnebursdager, konfirmasjon eller dåp. Huset vil også få et flott treningsrom.

-Det er viktig for oss å skape et sosialt og levende bo-miljø, slik at de som flytter hit blir kjent med naboene sine, får mange felles arenaer og aktiviteter, og at vi legger til rette for et hyggelig felleskap.

I Ås Hageby blir boligene og tilhørende hage tilpasset områdets naturlige terreng. Det blir flere parker, lekeplasser, skog og naturlige elementer som enten blir etablert, eller som finnes naturlig på tomta i dag.

Nicholai forteller at hele området skal få en overordnet sammenhengende grønn struktur, som er knyttet opp mot dagens skog rundt boligområdet gjennom et nettverk av gangforbindelser. Det vil også etablerelses en gangvei mot Vollveien, for å gi en trygg og effektiv skolevei mot Brønnerud.

Boligområdet vil få adkomst fra Nedre Pentagonvei som gjennom planforslaget vill oppgraderes med gang og sykkelvei. Det blir også gangavstand til busstilbud samt sykkelavstand til Ås sentrum, legger Nicholai til.

Mann som arbeider på pc Nicholai Røhmer

Bærekraft i byggeperioden

-Som utbygger er det vårt ansvar å sørge for at dette byggeprosjektet blir så bærekraftig og miljøvennlig som mulig. I planleggingsfasen av disse husene ser vi på hvor bærekraftig hus-produksjonen er, hvilke miljøvennlige produkter vi kan bruke, og hvordan vi kan redusere avfall i størst mulig grad. Her er det en rekke grep vi kan ta, slik at vi reduserer vårt CO2 avtrykk. Blant annet ved å redusere utslipp fra fossile drivkilder, sier Nicholai.

I Opsahl Bolig er vi opptatt av å bygge boliger av høy kvalitet og bruke materialer som har en lang levetid og som er produsert på en bærekraftig måte.

Når blir disse boligene lagt ut for salg?

-Slik det ser ut nå ligger vi an til salgsstart i 2025, avslutter Nicholai.