Grefsenveien 26 – Oslo Røde Kors

Grefsenveien 26 – Oslo Røde Kors

Aktuelt

24. juni 2022

Gjennom enheten «Nettverk etter soning» har Oslo Røde Kors hjulpet mange etter soning. Her kan de blant annet få gjeldsrådgivning, ta utdannelse eller gjennomføre arbeidstrening. Nå får Røde Kors mye oppmerksomhet for suksessen de har oppnådd med Norges første tilbakeføringssenter.

 

I 2016 fant Oslo Røde Kors Grefsenveien 26, en bygård fra 1918 som opprinnelig var en tobakksfabrikk. Bygget hadde behov for en omfattende renovering, og etter åtte måneder kunne de endelig flytte inn i sine nye lokaler. Da hadde 600 kvm i andreetasje blitt transformert til kontorlokaler, møterom og grupperom. Gulv, vegger og tak ble revet ut til de sto igjen med det opprinnelige råbygget. Ventilasjonsrør og dragere i taket er eksponert, og teglsteinsvegger er synlige flere steder i lokalene.  Samtidig overtok de og rehabiliterte ca.350 kvm av underetasjen – hvor det ble etablert kafédrift, sykkelverksted og storkjøkken.

Eksponert murstein i Grefsenveien 26

24.april 2017 flyttet de inn og senhøsten 2021 overtok Opsahl Eiendom bygården.

«Vi kjøpte Grefsenveien 26 fordi det er en flott bygård. Det har en kul historie og vi liker veldig godt de etablerte bedriftene her», Anders Opsahl.

 

Grefsenveien 26 fasade

Sentral beliggenhet

-Når vi skulle finne nye lokaler ønsket vi noe som hadde en sentral plassering med lett tilgang på kollektivtransport, sier Morten. Mange av våre besøkende bruker kollektivtransport og her er vi tett på trikk, buss og bane, legger han til.  Samtidig ønsket vi ikke å etablere senteret i bysentrum.

 

«Vi er veldig fornøyde med Opsahl Eiendom som gårdeier. Dere er en profesjonell eier og vi deler samme verdisyn», Morten Harg, Koordinator drift, Oslo Røde kors.

 

Støtte og hjelp

Morten forteller at Oslo Røde Kors driver en aktivitet som heter «Nettverk etter soning». Dette er et nettverk for straffedømte i siste fase av soningen og for de som nylig er løslatt. Det handler om personer som aktivt ønsker, og er motivert til, å leve et liv uten rus og kriminalitet og finne tilbake til et mer normalt liv.

-Vi ønsker å støtte de som vil komme i gang med jobb, aktiviteter og bygge opp nye sosiale nettverk, sier Morten. Deltakerne blir intervjuet for å avklare motivasjon og hvilke utfordringer og behov den enkelte har.

– Vi har ingen begrensninger i forhold til deltakere vi tar inn. Alder, kjønn, etnisitet, tro, type lovbrudd og lengde på fengselsstraffen spiller ingen rolle. Vi bistår deltakere som ønsker å gjenskape relasjonen til familien sin, som ønsker å bygge nye nettverk, som vil tilbake i jobb, som vil finne nye aktiviteter eller som ønsker gjeldsrådgivning, forteller Morten.

Stian og Morten Oslo Røde kors

Fra venstre: Stian Estenstad, Enhetsleder. Oslo Røde Kors og Morten Harg, Koordinator Drift, Oslo Røde Kors. (OBS: Kafeen het Kafe Tandem inntil nylig. Nå heter den Røverkafeen).

Bredt utvalg av tilbud

-Akkurat nå har vi 300 brukere. De bruker dette huset litt forskjellig, forteller Morten. Noen er i arbeidstrening; enten i kafeen, på sykkelverkstedet eller på storkjøkkenet. Noen jobber i sykkelbutikken, hvor de får drive salgsarbeid. Noen er i arbeidstrening i driften. Da fungerer jeg som en “coach” hvor jeg både er en støttespiller og samtidig lærer dem det tekniske og praktiske knyttet til driften av et bygg, sier Morten.

Videre forteller han at andre deltakere kun er knyttet til Nettverk etter soning i Oslo Røde Kors ved at de er koblet med en frivillig. En som de gjennomfører aktiviteter med og som blir en venn og støttespiller. Det er ca.250 frivillige som jobber med oss på denne måten, legger Morten til.

Oslo Røde Kors og “Nettverk etter soning” har også et hyttetun på Vettakollen som deltakerne får bruke gratis. Det er et lite fristed hvor deltakerne kan ta med for eksempel barna sine og skape gode minner og gjenoppbygge relasjoner.

Disse tilbudene kan deltakerne benytte seg av:

 

Suksesshistorie

Morten kan fortelle om flere eksempler på deltakere som gjennom arbeidspraksis og/eller utdanning har fått etablert bra normalliv. Og som er kommet ut i vanlig jobb, – kanskje for første gang i livet. Slikt er oppmuntrende å oppleve, sier ham

 

Foregangsmodell

Senteret har mange besøkende hver uke, da det kommer gjester fra inn- og utland for å se på senteret og lære mer om programmet. -Dette er en foregangsmodell og vil bli videreført flere steder i Norge og også i utlandet, forteller Stian.

-Vi samarbeider tett med Kriminalomsorgen, Oslo kommune og NAV. Det er viktig for oss med gode samarbeid, legger Stian til.

-Vi i Røde Kors skal ivareta de som faller utenfor det ansvaret det offentlige har. Dette er det første tilbakeføringssentret. Vi har lykkes med dette og mange ser på oss og vår modell, sier Stian.

 

«Alle kan komme hit. Det er helt frivillig og uforpliktende. Dette er et sted å møtes og å få støtte», Stian Estenstad, enhetsleder i Nettverk etter soning, Oslo Røde Kors.

Stian og Morten i kafeen

 

Om Røde Kors

  • Røde Kors er Norges største, frivillige humanitære organisasjon, med over 43.000 frivillige som er til stede for mennesker som trenger støtte og hjelp.
  • I Grefsenveien 26 jobber 16 ansatte og det er tilknyttet 250 frivillige i enheten.
  • Rundt 300 brukere per dags dato, og har plass til flere.
  • Dette er første tilbakeføringssentret etter soning i Norge.