Kirkegata 4

Kirkegata 4

Totalrehabilitering av ærverdig bygg i Oslo

Kirkegata 4 er et flott hjørnebygg i Kvadraturen, oppført i 1832. Bygget hadde et stort moderniseringsbehov da vi kjøpte det. Vi så et stort potensial i eiendommen, og visjonen om å gjenskape Kirkegata 4 til sin tidligere prakt ble satt. Fokus var å ta vare på byggets originale kvaliteter, samtidig som vi ønsket å skape et moderne og arealeffektivt kontorbygg for dagens arbeidstaker.

Gammelt + nytt = sant

Vi legger vår stolthet i å rehabilitere eldre bygg til moderne standard, men samtidig beholde originale materialer og særegenheter. For oss er det viktig å skape et helhetlig uttrykk som ivaretar sjelen til bygget samtidig som lokalene blir moderne. Dette uttrykket skaper vi uten å rive for mye, og ved å spille på byggenes egenart. Det er fantastisk å se hvordan originale materialer og løsninger i bygg kommer til sin rett når man får inn kontrasten med nye og moderne løsninger under rehabiliteringen. Det ble gjort en omfattende rehabilitering av Kirkegata 4, både bygningsmessig og teknisk. Her beholdt vi synlige teglsteinsvegger, bærebjelker og håndsmidde spiker fra 1800-tallet for å underbygge det tradisjonelle og historiske i bygget.

 

Ferdig rehabilitert i 2017

Høsten 2017 sto bygningen ferdig oppusset og klar for ny leietaker; Norges største arkitektkontor Link Arkitektur. Bygningen fremsto da luftig og helhetlig. Vi hadde åpnet opp og tatt ned veggene som var mulig å fjerne. I samråd med leietaker ble det valgt åpen himling med synlige tekniske føringer. På denne måten fikk vi bevart takhøyder og unngått nedhengte himlinger. Viktigheten av luftighet og lys var gjennomgående i tankegangen og løsningene som ble valgt. Arbeidet med tekniske installasjoner ble utført med stor presisjon av dyktige fagfolk.