Cellekontor eller kontorlandskap – hva er best?

Cellekontor eller kontorlandskap – hva er best?

Aktuelt

30. september 2020

Hvordan et firmas ansatte sitter har mye å si for arbeidshverdagen og trivselen. Cellekontor og kontorlandskap? Vi tar her for oss forskjellen, så du kan vurdere hva som passer din bedrift og din type arbeid best.

Cellekontor

Cellekontor har tradisjonelt sett vært den vanligste kontorløsningen. Selv om flere og flere bedrifter har gått over til kontorlandskap de siste årene, er cellekontorer fortsatt populære og riktige for mange bedrifter.

Cellekontor er når firmaet deler lokalet sitt opp i flere mindre lukkede kontorer, så de ansatte får hvert sitt rom/hvert sitt cellekontor. Det er flere positive aspekter ved å ha et cellekontor. For mange er det lettere å konsentrere seg uten distraksjoner fra andre. Og når man har et cellekontor er det ikke noe problem for den ansatte å trekke seg tilbake ved behov. I tillegg har cellekontorer som regel et lavere støynivå enn kontorlandskap. Det negative er at den kommunikative flyten mellom kollegaer kan bli mer oppdelt og begrenset til møtevirksomhet. Derfor kan det være lurt med innlagte loungeområder/hyggelige fellesarealer når man har denne typen lokaler. Denne type kontorlokale passer blant annet for bedrifter der de ansatte har behov for å konsentrere seg med komplekse oppgaver i stillhet. I tillegg passer cellekontorer for de som har hyppig utveksling av sensitiv informasjon og har behov for å sitte i et privat rom.

Kontorlandskap

Kontorlandskap har blitt veldig populært de senere år. I et kontorlandskap sitter de ansatte i et åpent rom på hver sin plass. Her er det både vanlig med faste plasser og såkalt «free seating». Alt etter hva som passer den enkelte bedrift. Kontorlandskap er en plassbesparende løsning som kan virke positivt på kreativitet, samarbeid og effektivitet i et firma. Det blir både enklere og går raskere for ansatte å kommunisere med hverandre i en åpen løsning. Noen kan oppleve kontorlandskap som negativt ved at de får problemer med å konsentrere seg hvis det er mye støy og forstyrrelser. Det er derfor lurt å legge til rette for stillerom/ringerom for lengre telefonsamtaler eller ved behov for stillhet.

Kombinasjon av kontorløsninger

Mange velger ikke bare én type lokaler når de bygger nye kontorlokaler. Synes du både cellekontor og kontorlandskap virker fornuftig til hvert sitt bruk i ditt firma, er en kombinasjon av disse to et naturlig valg. Et eksempel kan være at ulike avdelinger med behov for å samarbeide tett i en bedrift sitter i hver sine separate kontorlandskap. I samme bedrift kan administrerende direktør og HR-ansvarlig som typisk arbeider med sensitiv informasjon ha sine egne cellekontorer. I tillegg er det her lurt å legge til rette med stillerom og hyggelige fellesarealer.

Er du usikker på hva som er riktig for din bedrift er vi behjelpelig med å komme med råd og vise eksempler på ulike løsninger. Kontakt oss gjerne på e-post post@aoe.no eller telefon telefon: 22 74 88 50.