Nordseterveien 3

Nordseterveien 3

Bekkelagshøgda, Oslo

Her kommer det et spennende prosjekt. Følg med!