Nordbyveien 43

Nordbyveien 43

Ski

I et hyggelig området sentralt i Ski skal vi bygge 4 eneboliger med sekundærdel. Totalt 8 enheter. Disse blir landlig beliggende med dagligvare butikk rett over veien, og ellers alle tenkelige fasiliteter i Ski sentrum.